Next president of Ukraine?

Next president of Ukraine?
Yushenko
18  28.1%
Other
15  23.4%
Tymoshenko
13  20.3%
Yacenyuk
10  15.6%
Yanukovych
8  12.5%

Number of Voters  :  64
First Vote  :  Tuesday, 01 September 2009 15:59
Last Vote  :  Thursday, 16 January 2020 15:37